Slide background

POKOJE GOŚCINNE - ZAPRASZA KATARZYNA DUDA

Slide background

IDEALNE MIEJSCE DLA NARCIARZY

Slide background

PRZEPIĘKNE GÓRSKIE WIDOKI

Slide background

RELAKS I ODPOCZYNEK W ZGODZIE Z NATURĄ

Regulamin obowiązujący w naszym domu

1) Pokoje gościnne Duda wynajmowane są w systemie dobowym. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

2) Opłata za cały okres pobytu wnoszona jest z góry, a rezerwacja uważana jest za potwierdzoną po wpłaceniu ustalonego zadatku.

3) Osoby przebywające w pokojach gościnnych powinny wylegitymować się dokumentem stwierdzającym tożsamość.

4) Złożenie zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje niniejszy regulamin.

5) Osoby przebywające w pokojach gościnnych zobowiązują się do:
    a) ścisłego przestrzegania niniejszego regulaminu
    b) utrzymania czystości w pokojach i na terenie całego obiektu
    c) przestrzegania ciszy nocnej, która obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00
    d) przestrzegania przepisów ppoż
    e) zamknięcia okien, wygaszenia światła, wyłączenia urządzeń pobierających energię
elektryczną, zakręcenia kranów instalacji wodnej przed opuszczeniem pokoju
    f) zamknięcia drzwi na klucz po opuszczeniu pokoju

6) Zabrania się:
    a) nadużywania alkoholu
    b) palenia papierosów
    c) odstępowanie wynajmowanych lokali osobom trzecim
    d) przebywanie w pokojach osobom nie zamieszkałym po godzinie 22°°
    e) wynoszenia poza obręb obiektu i przenoszenia z pokoju do pokoju wyposażenia pokoi
gościnnych
    f) wprowadzenia bez zgody właściciela zwierząt do pokoi

7) Osoba przebywająca w pokoju gościnnym ponosi odpowiedzialność za braki lub uszkodzenia w mieniu powstałe z jej winy lub z winy odwiedzających ją osób. W przypadku zaistnienia szkody, o której mowa powyżej, Gość jest zobowiązany do zapłaty za szkodę, wycenioną przez właściciela obiektu w momencie zwalniania pokoju.

8) Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione mienie w pokoju gościnnym oraz uszkodzenie samochodu lub rzeczy należących do Gości.

9) Jeżeli okres pobytu zostanie skrócony przez Gościa, to wartość za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.

10) Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania pokoi gościnnych należy przekazywać właścicielowi obiektu.

11) Właścicielowi obiektu przysługuje prawo wymeldowania osób naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących zasad współżycia społecznego.

12) Właścicielowi obiektu może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła Regulamin lub funkcjonowanie pokoi gościnnych lub w inny sposób zakłóciła spokojny pobyt Gości.

13) Gość zobowiązany jest do zwrócenia wynajmowanego pokoju w stanie nie pogorszonym, a także do zwrócenia kluczy przed opuszczeniem posiadłości.

Zapraszamy do rezerwacji naszych pokoi gościnnych w górach.
Dodatkowe informacje - tel. +48 665 654 371 lub e-mail: biuro@pokoje-bialkatatrzanska.pl